Phân loại booking

 • Booking cuối (1) : thời gian đặt booking đến lúc nhận phòng từ 1 – 4 ngày
 • Booking bình thường (2): thời gian đặt booking đến lúc nhận phòng từ 5 – 10 ngày
 • Booking sớm (3): thời gian đặt booking đến lúc nhận phòng hơn 10 ngày
 • Booking dài và có thỏa thuận thêm (4): booking lưu trú từ 01 tháng trở lên và có thỏa thuận khác với dịch vụ cung cấp sẵn có tại LY LY VILLA

Chính sách hoàn hủy

 • Booking (1) : trả trước 100% giá trị booking ngay khi xác nhận booking và không hoàn tiền.
 • Booking (2) : trả trước 70% giá trị booking ngay khi xác nhận booking và phần còn lại khi nhận phòng. Nếu hủy trước thời gian nhận phòng từ 5 ngày trở lên được hoàn 30% trên giá trị booking, ngược lại sẽ không được hoàn tiền.
 • Booking (3) : trả trước 50% giá trị booking ngay khi xác nhận booking và phần còn lại khi nhận phòng. Được hoàn tối đa 30% giá trị booking nếu hủy trước 10 ngày tính đến thời điểm nhận phòng, ngược lại không hoàn tiền.
 • Booking (4) : booking có hợp đồng và thỏa thuận ngoài hợp đồng. Quý khách trả trước 30% giá trị booking ngay khi xác nhận booking và không hoàn tiền. Quý khách phải thanh toán 100% giá trị booking khi nhận phòng, số tiền đã trả trước chỉ được hoàn khi kết thúc hợp đồng thuê nhà hợp lệ.

Chính sách thanh toán

 •  Chúng tôi hỗ trợ thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng.
 • Với tiền mặt Việt Nam Đồng, chấp nhận thanh toán trực tiếp tiền hợp lệ hiện hành, mọi trường hợp dùng tiền giả, khách hàng sẽ đền bù 200% giá trị booking và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Với ngoại tệ, tỉ giá thay đổi hằng ngày, vì vậy khi thanh toán hoặc hoàn hủy sẽ dùng tỉ giá tại thời điểm đã giao dịch.
 • Về chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng : như quy định của ngân hàng và các chi phí chuyển khoản cũng như chênh lệch tỉ giá thì khách hàng phải trả toàn bộ.

Scroll to Top