Thanh toán đã hoàn tất, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin dùng dịch vụ của LY LY VILLA.

Chúng tôi đã gửi xác nhận thanh toán qua email bạn đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra email và nếu có vấn đề khác xin hãy liên hệ lại hoặc gọi điện đến 0979274318

 

Scroll to Top